شنبه 18 مهر 1394 11:4
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
عنوان : دروغ گویی
نویسنده : سيسلا باك
سال نشر : 1394

دروغ٬ از مهمترین رذایل اخلاقی است تا آنجا که در متون روایی و دینی ما٬ از آن با عنوان «کليد گناهان» یاد شده است و به گستردهترین شکل ممکن٬ نسبت به این آفت اخلاقی هشدار و انذار داده شده است. با این حال٬ در سنت کاوشهای اخلاقی و فلسفی٬ کمتر به تحليلهای مفهومی پيرامون چيستی دروغ و انواع آن پرداخته شده است. در سنت فلسفی غرب نيز چنين فقدانی کاملاً محسوس بوده است. سيسلا باک اندیشمند سوئدی معاصر در کتابی با عنوان دروغ (Lying) ابعاد و جوانب این ماجرا را به خوبی کاویده است.

دروغ گویی
بازدید 321 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد