شنبه 24 مرداد 1394 9:1
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
عنوان : تاريخ پس فردايي عالم
نویسنده : مصطفي بيات
ناشر : انتشارات اميركبير
قیمت : 95000 ریال ریال

فرديد يكي از روشنفكران ايراني است كه بيشترين تأثير را بر متفكران بعد از خود داشته است. او به ريشه‌شناسي كلمات و مفاهيم بسيار اهميت مي‌داد و با كاوش‌هاي اسم‌شناسانه و وام گرفتن از انديشمندان و عرفاي اسلامي، فلسفه هايدگر و غور در متون ديني به مطالبي نو دست يافت كه تجددگرايان و سنت‌گرايان را به محاجه و چالش واداشت. او در انتخاب كلمات بسيار دقيق بود. فرديد در مقام فيلسوف مفهوم تازه‌اي را به زبان فارسي عرضه داشت كه سرنوشت تاريخي بسيار مهمي يافت و آن مفهوم غرب‌زدگي است. اسم‌شناسي در فلسفه فرديد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده و يكي از مبادي‌اش است. از مبادي ديگر او افكار هايدگر و ابن عربي است. علم به ادوار تاريخي، قلب انديشه فرديد است و جايي است كه مقدمات انديشه‌اي او در آن به هم مي‌پيوندد و مبنايي براي نظام‌پردازي وي مي‌شود. او با التقاط اين سه مبادي، فلسفه ويژه خود را بنا گذاشت و به راستي به عنوان فلسفه جديد ايران شناخته شد. كتاب حاضر بر آن است تا به تبيين و استخراج منابع فكري او و ديدگاهش به انقلاب و انتظار بپردازد و همچنين موعوديت در تفكر شيعي را تحليل نمايد...

تاريخ پس فردايي عالم
بازدید 336 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد