شنبه 18 مهر 1394 11:4
  • اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
عنوان : کتابشناسی حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری
نویسنده : علیرضا ناصری مالوانی
سال نشر : 1392
موضوع :حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی - کتابشناسی

«کتابشناسی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی» یکی از جدیدترین آثار انتشارات پژوهشگاه است. در این کتابشناسی همه کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و تزیینات معماری گردآوری شده است. این امر موجب می‌شود که دیگر محقق به دنبال منابع نگردد و از این طریق بتواند منابع منتشر شده را بیابد و زمانی را که می‌خواهد برای جست‌وجوی منابع و اطلاعات بگذارد، صرف کار تحقیقاتی کند. 
کتاب داری سه نمایه موضوعی، پدید آور و عنئان می باشد.

کتابشناسی حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری
بازدید 332 بار
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 .ثنا محفوظ می باشد